SWO/E activiteitenverslag 2016
Het is een goed gebruik om na het afsluiten van een jaar verantwoording af te leggen aan de gemeentelijke overheid die voor een groot deel de uitvoering van onze welzijnsdiensten financieel mogelijk maakt. Naast een financieeljaarverslag wordt er ook een inhoudelijk activiteitenverslag geschreven. In dit activiteitenverslag worden lezers geïnformeerd over het reilen en zeilen van de SWO/E. Naast de gebruikelijke beschrijving van de welzijnsdiensten is in de bijlagen ook het bereik van deze welzijnsdiensten in cijfers uitgedrukt.

Een kleine professionele staf en wel 145 vrijwillige medewerkers (peildatum:31-12-2016) staan garant voor de organisatie en uitvoering van tal van welzijnsdiensten t.b.v. een brede doelgroep in de gemeente Epe.  Bij uitstek is de SWO/E al vele jaren bij de organisatie in Epe, die graag in samenwerking met burgers, vrijwilligers, stichtingen en/of verenigingen invulling aan deze welzijnsdiensten wil geven.

Daar zijn wij niet alleen dankbaar voor, maar ook buitengewoon trots op. En dat mag iedereen weten! Bent u nieuwsgierig geworden naar de werkzaamheden over het afgelopen jaar dan kunt u ons activiteitenverslag inzien door hier te klikken.

Wij zijn ontzettend trots op niet alleen de professionele medewerkers, maar in het bijzonder ook op al die vrijwilligers, die – zonder enig direct belang – zich ook dit verslagjaar weer enthousiast en deskundig hebben ingezet voor de uitvoering van onze welzijnsdiensten in de gemeente Epe. Het is er de SWO/E dus veel aangelegen om deze belangrijke vrijwillige inzet ook voor de toekomst te behouden en deze op een goede wijze te borgen in de nieuwe welzijnsorganisatie Koppel - SWOE, die ontstaat na de aangekondigde fusie met de Stichting Koppel. Het is u niet onbekend dat beide welzijnsorganisaties aankoersen op de voltooiing van hun fusie op 1 januari 2018.
Dat wij nu als ook in het afgelopen verslagjaar druk met deze voorgenomen fusie bezig zijn geweest, mag u duidelijk zijn. Wij houden u graag van de voortgang in deze op de hoogte.

Vanzelfsprekend zijn wij ook altijd benieuwd naar uw reacties op ons activiteitenverslag, welke u kunt richten aan info@swoepe.nl