Bijeenkomsten voorlichting zorg

Heeft u verschillende vragen over thuiszorg, vervoer, huishoudelijke hulp of dergelijks? Koppel-Swoe en de geheugenfitness van Bloemfontein organiseren een voorlichting waarin u informatie ontvangt maar ook kunt vragen. Op 19 juni is de eerste voorlichting door Buurtzorg.

Sinds het afschaffen van bejaardenhuizen moeten mensen steeds langer thuis blijven wonen. Vaak komt op enig moment dan aan de orde dat er hulp nodig is. Dat kan zijn bij de schoonmaak, bij het kopen en koken van maaltijden, hulpmiddelen, ondersteuning in verband met vereenzaming of geheugenproblemen, of vervoer e.d.

Helaas is er nog steeds geen centraal punt van waaruit deze zorgvragen gecoördineerd worden. Voor het ene moet je bij een thuiszorg organisatie zijn, het andere de WMO, weer in een ander geval de zorgverzekeraar of een vrijwilligersdienst enzovoorts, enzovoorts. Juist voor oudere mensen is dit erg ingewikkeld, zeker als hulp er niet of niet dichtbij is.

Om wat orde in de chaos te brengen worden vanuit Koppel-Swoe en de geheugenfitness een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in Wijksteunpunt Bloemfontein. Een deskundige van een hulporganisatie komt kort vertellen voor welke vragen mensen bij hun terechtkunnen en hoe je zo’n aanvraag doet. Na afloop kunnen ook persoonlijke vragen gesteld worden.

Op 19 juni is het de beurt aan Buurtzorg, een thuiszorg organisatie. De bijeenkomsten, die om de paar maanden zullen plaatsvinden, zijn toegankelijk voor iedereen die vragen heeft hierover. Ze worden gehouden op dinsdagochtenden in Wijksteunpunt Bloemfontein van 10:30 tot 11:30 uur. De toegang is gratis, we vragen wel een kleine bijdrage voor koffie of thee (€0,50).

Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij:
Wijksteunpunt Bloemfontein, Linda Seinstra.

Telefonisch bereikbaar via Koppel-Swoe op nummer 0578-676767 of
op dinsdag tot en met vrijdag op 0578-617118. of
Via e-mail: l.seinstra@koppelswoe.nl .

Kijk op de Agenda voor meer activiteiten.

Geplaatst op: vrijdag 01 juni 2018, 19:55