SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe organiseert in de periode september tot en met mei tal van activiteiten op het gebied van ontmoeting en ontspanning, educatie en preventie en meer bewegen voor ouderen.

In het kader van educatie organiseert zij de gesprekskring in het wijksteunpunt Bloemfontein aan de Wetstraat  12 te Vaassen.

Uiteenlopende onderwerpen worden er ter tafel gebrachten en onderling besproken.

Soms is er een inleider; echter meestal worden de thema’s voorbereid door leden van de kring zelf en/of de gespreksleider.

De gespreksbijeenkomsten hebben een open eind en er zijn geen winnaars of verliezers. Iedere mening is belangrijk en er wordt verwacht dat men de opvattingen van de ander respecteert.

Naast een inhoudelijke discussie is er ook ruimte en aandacht voor elkaar; vanzelfsprekend staat het onderling contact en de ontmoeting centraal.

Deze activiteit wordt begeleid door mevrouw Sylvia Koenders.

De gesprekskring vindt plaats eens per twee weken op woensdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur.  De eerste bijeenkomst is op 6 september 2017.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij:
Wijksteunpunt Bloemfontein, van dinsdag tot en met vrijdag op het nummer 0578-617118
of via SWO/E 0578-620988. (op werkdagen tussen 8:30 -  12:30 uur).

Geplaatst op: maandag 04 september 2017, 14:18