Om alles goed te laten verlopen gelden er bij onze Repair Café´s de volgende spelregels, zorg dat u hiervan op de hoogte bent als u iets laat repareren:


- De activiteiten van het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.

- Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen, zo nodig met hulp van de bezoekers.

- Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.- Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

- Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.

- Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.

- De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.

- De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.

- De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.

- De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

- Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor 'n volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.

- Het is goed te weten dat er tijdens de Repair Cafés foto’s gemaakt kunnen worden die we voor promotionele doeleinden kunnen gebruiken. Uiteraard kunt u het ons op dat moment aangeven als u niet op de foto wilt.Repair Café? | Help! | Sponsors | Agenda | Vragen? | Contact | Spelregels | Foto's