Ontmoetingsochtenden & bijeenkomsten voor (jonge) mantelzorgers


Tijdens een ontmoetingsochtend of bijeenkomst komen mantelzorgers bij elkaar om met elkaar te praten. Als mantelzorger zit je in een moeilijke situatie en is het belangrijk dat je dit met andere mantelzorgers kunt bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten worden er wisselend gespreksonderwerpen besproken en/of een gezamenlijke activiteit ondernomen.Ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers

Het lied van de jonge mantelzorgers Klik hier

Meer info over Lied van de Jonge Mantelzorgers

In de komende periode wordt er weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd. U bent van harte welkom om aan één of meerdere activiteiten deel te nemen. De activiteiten zullen komend half jaar afwisselend in Epe en Vaassen plaatsvinden.

Korte terugblik op de eerste helft van 2017

In de eerste helft van 2017 hebben er weer maandelijkse bijeenkomsten met mantelzorgers plaatsgevonden. We hebben o.a. een foto op een kaars gemaakt, hebben gewandeld en zijn met elkaar in gesprek gegaan. Ook is er een voorlichting geweest betreffende respijtzorg/vervangende zorg. Het is belangrijk om niet alleen als mantelzorger alle zorg op u te nemen, maar ook zorg te delen met anderen. Dit kunnen familieleden, vrienden en buren zijn. Ook kunnen vrijwlligers en/of professionels helpen in de zorg van diegene waar u zorg voor draagt. Samen kan je langer goede zorg bieden aan diegene waar u voor zorgt. Interessante web sites welke tijdens deze bijeenkomst zijn besproken zijn www.zorgsite.nl, www.zorgvoorelkaar.com, https://tijdvoorjezelf.mezzo.nl

Terugblik op activiteiten:

Mantelzorgers maakten kerstbakjes in de Eper Gemeente Woning 21-12-2017

 Ontmoetingsbijeenkomsten:

Kijk op Agenda voor activiteiten die binnenkort zullen plaatsvinden Klik Hier


Activiteiten andere organisaties

NAH-caféApeldoorn (niet aangeboren hersenletsel)

Ontmoet & Co Roggestraat, op de hoek van de Vosselmanstraat 300 en Roggestraat in Apeldoorn (tegenover de brandweer). Elke eerste zaterdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Inge Disbergen van Siza,tel.: 06-10533813

Geheugensteunpunt in Epe

In de Sociëteit in het Kulturhus aan de Stationsstraat 25 te Epe is het Geheugensteunpunt gevestigd. Op dinsdagochtend is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een activiteit waarbij geheugenfitness en herinneringen ophalen vaste programmapunten zijn. Iedereen die zijn geheugen wil oefenen en geheugenproblemen ervaart is van harte welkom. Ook de mantelzorger is welkom om deel te nemen aan de activiteit. Kosten voor de activiteit zijn 2 euro per keer. U kunt vrijblijvend komen en er is geen indicatie nodig. Daarnaast kunnen mantelzorgers van mensen met geheugenproblemen deelnemen aan gespreksgroepen waarin zowel informatie over dementie als uitwisseling van ervaringen plaatsvindt. Op woensdagochtend kunt u in het Geheugensteunpunt terecht voor informatie en advies. Tussen 11.30 en 13.00 uur kunt u vrij inlopen met uw vragen. Daarnaast kunt u ook telefonisch vragen stellen of een afspraak maken voor een gesprek. Judith Lutgerink is de coördinator van het Geheugensteunpunt. U kunt haar telefonisch bereiken via telefoonnummer 06-82677999 of via de mail epe@hetgeheugensteunpunt.nl U kunt ook informatie vinden op de website www.hetgeheugensteunpunt.nl

Wandelen voor mantelzorgers onder professionele begeleiding

Er zijn op dinsdagmorgen 3 verschillende wandelgroepen in Epe waaraan ook mantelzorgers deelnemen. Op donderdag is er een wandelgroep in Oene gestart. Onder professionele begeleiding van allround wandeltrainer en lerares bewegingsonderwijs YvonneRaadsveld worden er wekelijks mooie wandelingen gemaakt. Terwijl je lekker inbeweging bent en geniet van de mooie natuur biedt wandelen in een groep ook gezelligheid en ontspanning. Meer informatie kunt u vinden op www.wandelenepe.nl. Als u zich wilt aanmelden kunt u dit doen via de mail: info@wandelenepe.nl.

Alzheimercafé Heerde  

Elke tweede maandag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis. Adres: De Spikke, Stationsstraat 8, 8181 CX Heerde. Informatie: tel.: 0578-668449 of 038-4202524

Alzheimercafé Apeldoorn

Elke tweede dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis. Woonzorgcentrum De Loohof, Koning Lodewijklaan 2, 7314 GD Apeldoorn. Informatie: tel.: 055-5295527

Onvergetelijk Coda

Onvergetelijk Coda iseen uniek programma met interactieve rondleidingen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in CODA Museum te Apeldoorn. Iedere eerste maandag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur, vanaf 14.00 uur inloop met koffie/thee. De prijs is € 7,50 per deelnemer, inclusief entreeprijs en kopje koffie/thee. Reserveren is noodzakelijk en kan via telefoon: 055-5268512 of e-mail: aanmeldingen@coda-apeldoorn.nl. Informatie: p.vanbohemen@coda-apeldoorn.nl. Website www.coda-apeldoorn.nl

Stichting Kleef

Inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. U kunt hier terecht voor individuele gesprekken, lotgenotencontact in gespreksgroepen of tijdens het doen van activiteiten. Meer informatie vindt u op de website www.stichtingkleef.nl. Het inloophuis vindt u aan deVosselmanstraat 7311 CL te Apeldoorn. Telefoonnummer 055-5762676 email info@stichtingkleef.nl

Longpunt

In het Longpunt zijn mensen met een long aandoening en hun mantelzorgers van harte welkom. De Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn. De bijeenkomsten zijn elke 3de dinsdag van de maand. De zaal gaat om 13.30 uur open en het programma duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur. Kijk voor de agenda met activiteiten en voor meer informatie op www.gelderland.longfonds.nl

Activiteiten GGNet

GGNet organiseert o.a. devolgende cursussen voor mantelzorgers:

-         “Oudercursus Autisme”

-         “Partnercursus Autisme”

-         “Omgaan met psychische problemen”

-         “Omgaan met borderline”

-         “Omgaan met psychose/schizofrenie”

Meer informatie betreffende bovenstaande cursussen en andere diensten van GGNet kunt u vinden op www.ggnet.nl. U kunt in contact komen met GGNet via  telefoonnummer 0575-580816 of mail preventie@ggnet.nl

Activiteiten MEE Veluwe

MEE Veluwe organiseert o.a. de volgende cursussen voor mantelzorgers:

-         “Brussengroep7-10 jaar” en een “Brussengroep 11-15 jaar”. Aan deze cursus kunnen kinderen deelnemen die een broer of zus (brus) hebben met een beperking.

-          ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’ Herkennen en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

-          ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’ Herkennen en omgaan met mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

-         Autisme Belevings Circuit. Ervaren van autisme door praktijkopdrachten.

Al deze cursussen vinden plaats in Apeldoorn. Bijgenoeg deelnemers kunnen ze ook op andere plekken op de Veluwe plaatsvinden, zo ook in Epe.

Meer informatiebetreffende bovenstaande cursussen en andere diensten van MEE Veluwe kunt u vinden op www.meeveluwe.nl. U kunt in contact komen met MEE Veluwe via telefoonnummer 055-5269200.

Project Steunouder Koppel

Steunouders zijn vrijwilligers die ondersteuning bieden aan kinderen en ouders die door omstandigheden (bijvoorbeeld door psychische klachten, een verstandelijkehandicap, overbelasting of andere problemen) een helpende hand kunnen gebruiken.

De behoeften, vragen en grenzen van het gezin/de ouder vormen het uitgangspunt voor Steunouder. De ouder bepaalt aan welke vorm van ondersteuning of hulp hij/zij behoefte heeft. Daarom heeft de ouder de regie in handen. Meer informatie is te verkrijgen via Mariska van Elst. U kunt haar telefonisch bereiken op telefoonnummer0578-676767 en via de mail m.vanelst@koppelepe.nl

Formulierenteam SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe

Het formulierenteam kan u helpen bij vragen betreffende uw financiën. Deskundige vrijwilligers kunnen u helpen bij het invullen van formulieren en/of het ondersteunen van uw thuisadministratie. Meer informatie is te verkrijgen via de projectcoördinator Ria Steentjes. U kunt haar telefonisch bereiken op maandag en woensdag op telefoonnummer 0578-620988 en via de mail ria.steentjes@swoepe.nl.

Uitjes  SWO/E Welzijn en Ondersteuning Epe

Er worden leuke uitjes georganiseerd voor alle 50-plussers in de gemeente Epe. Er is een breed aanbod, dus voor ieder wat wils. Als u geïnteresseerd bent in deze uitjes, kunt u het boekje met een beschrijving van deze activiteiten ophalen/aanvragen bij SWO/E of hier inzien en afdrukken. Klik hier

SWO/E is op werkdagenbereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur op telefoonnummer

0578-620988. Ook kunt u deze informatie downloaden via www.swo-epe.nl.

Respijtarrangementen 2017 voormantelzorgers:

Zwanenhofzorg te Zenderen organiseert respijtarrangementen voor mantelzorgers. Respijtzorg houdt in dat u als mantelzorger tijdelijk uw zorgtaken niet op u neemt en op die manier mogelijk weer nieuwe energie kunt opdoen.

Individueel verblijf

U kunt ook in overleg met medewerkers individueel verblijven bij Zwanenhof.

Aanmelding en informatie

Meer informatie kunt u vinden op www.zwanenhof.nl. Via 074-2659525 of info@zwanenhof.nl kunt u een aanmeldingsformulier vragen.

Financiële bijdrage of vergoeding

Afhankelijk van uw verzekeringspakket is uw eigen bijdrage te declareren bij de ziektekostenverzekeraar.

OpveerKracht

Opveerkracht biedt wellness-uitstapjes, verwenarrangementen, massages, sport- en spel activiteiten tot opleidingen, coaching en persoonlijke begeleiding. Meer informative kunt u vinden op de website www.opveerkracht.nl

Financiële bijdrage of vergoeding

Informeer bij uw zorgverzekeraar voor eventuele vergoedingen.

Boekentip: 

                           Inde beste families

Een zoektocht in dertien verhalen naar wat het betekent om dierbaren te zien lijden aan een psychische ziekte. Iedereen die een partner, een broer of een kind heeft met een psychische stoornis, weet hoe zwaar dat kan zijn. In de beste families geeft een stem aan deze grote, groeiende groep mensen in Nederland meer dan een miljoen. Niet de ziekte of de zieke staat centraal, maar de gevolgen voor de omgeving. Geschreven door Paul Teunissen. ISBN9789020409031

Tip telefoon:              Alzheimertelefoon

Wie zorgt voor iemand met Alzheimer, of zelf te maken heeft met dementie, komt zo nu en dan lastige situaties tegen. Dan kan het helpen om te praten met (ervarings)deskundigen. De AlzheimerTelefoon is zeven dagen per week, bereikbaar via het gratis nummer 0800 - 5088. Voor advies en vragen over de omgang met mensen met dementie, of  voor een luisterend oor. De vrijwilligers aan de telefoon zijn ervaringsdeskundigen, of deskundigen met een gerelateerde professionele achtergrond. Zij kennen als geen ander de raadselen van het omgaan met dementie.

Tip website:               www.getfello.com

Op deze website vindt u informatie over het beheren van een gratis familie agenda. Met een gedeelde agenda kan je samen voor een familielid zorgen. Je kunt dit ook installeren op je smartphone, zodat je via de app met elkaar de zorg kunt regelen.

Betaalde mantelzorgondersteuning

Eigenlijk is ‘betaalde mantelzorg’ niet de juiste term. Want als we aan mantelzorg denken, hebben we het over familieleden, vrienden of kennissen die onbetaald en langdurig zorgen voor hun naasten. Er zijn organisaties die tegen betaling de taken van een mantelzorger gedeeltelijk overnemen. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning en praktische begeleiding, bijvoorbeeld samen boodschappen doen, mee naar een afspraak in het ziekenhuis, samen kopje koffie drinken, luisterend oor bieden, administratie regelen etc.

Er zijn verschillende organisaties die deze vorm van ondersteuning kunnen bieden.

In de omgeving Epe kunt u o.a. gebruik maken van SeniorService, Alleva, Vertroetel je ouders, Extra Dochter en Anziani. Meerinformatie kunt u vinden op de websites.

Senior Service www.seniorservice.nl

Alleva www.alleva-support.nl

Vertroetel je ouders  www.vertroeteljeouders.nl

Extra Dochter www.extradochter.nl

Anziani www.anziani.nl

Deze organisaties kunnen tegen betaling een deel van uw mantelzorgtaken overnemen.

De tarieven schelen per aanbieder.

Ondersteuningsdiensten:        

Jonge mantelzorgers

Voor jonge mantelzorgers van 6 t/m 18 jaar worden in samenwerking met Koppel maandelijks leuke bijeenkomsten georganiseerd. Meer informatie hierover kunt u vinden in een aparte nieuwsbrief voor de jonge mantelzorgers en op de website swo-epe.nl

Kent u een gezin met jonge mantelzorgers, wilt u ze dan over deze training informeren? Informatie en aanmelden kan via het Steunpunt Mantelzorg van SWO/E, tel.: 0578-620988 of mail  gerrita.elskamp@swoepe.nl

 

Ten slotte

SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe en Koppel gaan per 1 januari 2018 fuseren. Dit betekend dat het Steunpunt Mantelzorg per deze datum onder Koppel-SWO valt. U kunt gebruik blijven maken van de diensten die u gewend bent.

Het steunpunt mantelzorg wil u onder andere door een aanbod van educatieve en/of ontspannende activiteiten  graag ondersteunen bij uw werkzaamheden als mantelzorger. Wilt u aangeven welke activiteiten u graag door het steunpunt mantelzorg georganiseerd ziet worden? U kunt dit doorgeven per telefoon, brief of email aan gerrita.elskamp@swoepe.nl.

Als ik van u hoor waar uw belangstelling naar uit gaat, kan ik proberen om in samenwerking met vrijwilligers uw wens in vervulling te laten gaan.

Buiten het organiseren van activiteiten voor mantelzorgers kom ik ook bij mantelzorgers thuis ter ondersteuning. Dit kan gaan om het bieden van een luisterend oor, maar ook om het geven van informatie en advies. Als u een afspraak wilt maken, kunt u mij op dinsdag en donderdag tussen 9.30 uur en 12.30 uur telefonisch bereiken op telefoonnummer 0578-620988. U mag mij ook altijd mailen: gerrita.elskamp@swoepe.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Gerrita Elskamp

Consulent mantelzorg