Wie is mantelzorger?
Als u zorgt voor uw partner, kind, vader of moeder, familielid, vriend of buur, dan bent u mantelzorger. Mantelzorger wordt iemand niet uit vrije keuze; het overkomt je. Toch vinden mensen het vanzelfsprekend om voor een dierbaar iemand te zorgen, wanneer deze langdurig of blijvend ziek wordt of gehandicapt raakt. Mantelzorgers zijn er van alle leeftijden; ook kinderen en jongeren kunnen mantelzorger zijn.Mantelzorg is intensief!
Mantelzorg kan veel voldoening geven, het gaat immers om iemand om wie u geeft en die belangrijk is in uw leven. Het zorgen kan ook zoveel tijd en energie in beslag nemen dat mantelzorgers zichzelf vergeten. Het risico is dan groot dat zij overbelast raken. Verschijnselen kunnen zijn: vermoeid en/of prikkelbaar, lichamelijke klachten, slechte concentratie, zoveel piekeren dat men niet meer aan voldoende (nacht)rust toe komt, eigenlijk geen tijd en ruimte meer hebben voor sociale contacten, eigen bezigheden en hobby's.


Informatie en advies


- informatie over de ziekte of aandoening van degene voor wie u zorgt, over het hulpaanbod in Epe en in de regio, over praktische voorzieningen en over
- regelgeving en wetten;
- regionale Mantelzorg Nieuwsbrief waarin mantelzorgers geïnformeerd worden over belangrijke zaken;
- voorlichting over mantelzorg aan dienst- en hulpverleners;
- themabijeenkomsten voor mantelzorgersOndersteunende begeleiding

Naast hulp bij het vinden van praktische ondersteuning is het belangrijk dat:

- mantelzorgers ook kunnen praten over de emotionele kant van het mantelzorger zijn;
- mantelzorgers hun verhaal kwijt kunnen en hun hart eens kunnen luchten.


De consulent mantelzorg biedt dan niet alleen een luisterend oor, maar is ook klankbord en kan via gesprekken de mantelzorger helpen de weg te vinden in alles wat het dagelijks zorgen in zijn of haar leven teweeg brengt. Van groot belang hierbij is dat het zorgen niet te veel ten koste gaat van de eigen ontplooiing, ontspanning en de sociale contacten. Het komt voor dat mantelzorgers niet op tijd in de gaten hebben dat hun zorg zó veelomvattend is geworden dat zij hier niet meer aan toe komen.

Een evenwicht zoeken tussen zorgen voor de ander en aandacht voor uzelf is daarom van groot belang. Alleen dan is langdurige en intensieve zorg voor een ander vol te houden.

Gemeentelijke Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers:
zie website Gemeente Epe: Klik hier


Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie over het bovenstaande, of over andere zaken, neemt u dan gerust >contact met ons op.