Veel ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Soms kan dat echter moeilijk zijn of worden, bijvoorbeeld door ziekte of door verlies van een partner of een familielid. Ook kunt u door veranderde omstandigheden voor moeilijke keuzes komen te staan, of u ervaart gevoelens van eenzaamheid.

Het is vaak moeilijk om uw weg te vinden in het “woud” van zorg- en dienstverlening. Wanneer u het prettig vindt om uw situatie rustig met iemand te bespreken en wanneer u ondersteuning wilt bij het zoeken naar oplossingen, dan kunt u een beroep doen op de ouderenadviseur. Zij kan samen met u de vragen en problemen op een rijtje zetten en samen met u naar oplossingen zoeken. Het gaat om wat u wilt en wat bij u past.

De ouderenadviseur is een specialist die ouderen (en hun kinderen) helpt bij het zoeken van oplossingen voor problemen. Problemen die (vaak, maar niet altijd) met het ouder worden te maken hebben. De ouderenadviseur weet welke voorzieningen er zijn en ook hoe deze aangevraagd moeten worden. Specifieke zaken zoekt ze voor u uit. De ouderenadviseur is er voor alle ouderen van de gemeente Epe. Ook hulpverleners kunnen een beroep doen op de ouderenadviseur.

De ouderenadviseur is er om te helpen met informatie en advies over:
- Woningen / woningaanpassingen
- Financiële regelingen en subsidies
- Hulp van instellingen zoals Thuiszorg, CIZ, Maatsch. werk
- Vervoersvoorzieningen
- Wmo
- Activiteiten

Zij bemiddelt bij het verkrijgen van de hulp en diensten die het best bij u passen en verwijst door naar andere organisaties. Alle ouderen in de gemeente Epe kunnen gratis gebruik maken van de diensten van de ouderenadviseur.

Wanneer u de ouderenadviseur wilt spreken kunt u van 8.30 tot 12.30 bellen met ons, tel. 0578-620988, en vragen naar Bernadette Kodden.

Er is een aparte folder over de ouderenadviseur op kantoor verkrijgbaar.

........................................