De doelstelling van dit project is om alle 75-plussers informatie en advies te geven over de mogelijkheden m.b.t. hulp- en dienstverlening. Tevens hebben de bezoeken een signalerende functie.

Wensen en behoeften van 75-plussers op het gebied van wonen, welzijn en zorg worden in kaart gebracht en indien nodig wordt met de ouderenadviseur van de SWO/E naar oplossingen gezocht.

De bezoeken worden afgelegd door speciaal getrainde ‘seniorenvoorlichters’. Zij nemen binnen 14 dagen na ontvangst van de aankondigingsbrief contact op met de 75-plussers om, indien gewenst, een afspraak te maken voor een huisbezoek. Aan deze vrijwilligers kan gevraagd worden zich te legitimeren. De gemeente Epe en de SWO/E garanderen dat met privacygevoelige informatie zorgvuldig wordt omgegaan.

Bij ieder bezoek wordt er (indien gewenst) standaard informatie over de voorzieningen die de gemeente biedt achtergelaten. Dit kan dan gaan om informatie over de WMO, Bijzondere Bijstand en b.v. kortingen gemeentebelastingen.

Verder worden de ouderen wegwijs gemaakt in het doolhof van voorzieningen m.b.t. wonen, welzijn en zorg.

........................................

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie over het bovenstaande, of over andere zaken, neemt u dan gerust contact met ons op.

........................................