Contact- en adresgegevens centraal kantoor:
SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe
Bezoekadres:
Stationsstraat 25, 8161 CP Epe
Postadres: Postbus 282, 8160 AG Epe
Telefoon: 0578 – 676767
Email: info@koppelswoe.nl

Doelstelling:
Het primaire doel van SWO/E Welzijn & Ondersteuning is om het welzijn van (kwetsbare) ouderen en (overbelaste) mantelzorgers binnen de gemeente Epe te bevorderen. D.m.v. een breed pakket aan activiteiten en voorzieningen draagt de SWO/E eraan bij dat zij zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis kunnen functioneren.


De SWO/E wil hen ondersteunen met het oog op het vergroten van hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

De SWO/E biedt daartoe o.a. de volgende welzijnsdiensten aan:
- Informatie, Advies en Ondersteuning Ouderen en Mantelzorgers
- Preventief Huisbezoek 75+
- Sociaal Culturele Activiteiten
- Voorlichtingsbijeenkomsten
- Ontmoetingsochtenden en Respijtarrangementen Mantelzorgers
- Formulierenteam / Hulp bij Thuisadministratie
- Ontwikkeling wijksteunpunten (WMO Dagbesteding)
- Klussendienst en Repair Cafes i.s.m. VHD Epe (Kruimelschaar) en VHD Vaassen
- Multi Disciplinair Team 55+
- Lokale en regionale samenwerking Welzijn, Wonen, Zorg

........................................

Algemeen Bestuur
Het Bestuur bestaat uit : dhr. J.S.M. Buers voorzitter, mw. A.G.M. Pelster-Oors secretaris, dhr. H. Mulder penningmeester en dhr. T.C. Peursum. Het Bestuur houdt zich bezig met zowel beleidsmatige alsook meer uitvoeringsgerichte zaken. Het bestuur wordt terzijde gestaan door de directeur dhr. I. Bijl en een adviseur dhr. H.P. de Goede.

Personeel
De SWO/E heeft acht (parttime) medewerkers in dienst, waaronder twee clientondersteuners (Bernadette Kodden en Gerrita Elskamp), twee sociaal cultureel werkers (Linda Seinstra en Niki Binnendijk), twee administratief medewerkers (Bertus Tiemens en Hermien van der Beek) en een directeur (Sjaak Bijl), als meewerkend voorman. Naast de beroepskrachten zijn voor de begeleiding van de diverse sociaal-culturele activiteiten een aantal medewerkers op freelance basis aangetrokken. (foto's: Bas Broekhuizen)

Sjaak Bijl Bernadette Kodden 
Sjaak Bijl,
directeur
 Bernadette Kodden,
clientondersteuner
 Gerrita Elskamp,
clientondersteuner
     
 Linda Seinstra Niki Binnendijk 
Linda Seinstra,
sociaal cultureel werker
 Niki Binnendijk,
sociaal cultureel werker
 Ria Steentjes,
coördinator Formulierenteam
     
 Hermien van der Beek  Bertus Tiemens  
Hermien
van der Beek
,
secretariaats
medewerker

Bertus Tiemens,
administratief medewerker
 


Vrijwilligers
De SWO/E kan al jaren rekenen op een vaste groep vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de uiteenlopen taken van de SWO/E. Het verloop onder de vrijwilligers is gelukkig erg beperkt. Een goed persoonlijk contact naast een goede attentieregeling draagt bij aan een prettige werksfeer. De vrijwilligers zijn actief in alle voorkomende aandachtsgebieden van de stichting.

Activiteitenverslag 2016
Het is een goed gebruik om na het afsluiten van een jaar verantwoording af te leggen aan de gemeentelijke overheid die voor een groot deel de uitvoering van onze welzijnsdiensten financieel mogelijk maakt. Naast een financieeljaarverslag wordt er ook een inhoudelijk activiteitenverslag geschreven. In dit activiteitenverslag worden lezers geïnformeerd over het reilen en zeilen van de SWO/E. Naast de gebruikelijke beschrijving van de welzijnsdiensten is in de bijlagen ook het bereik van deze welzijnsdiensten in cijfers uitgedrukt.

Een kleine professionele staf en wel 145 vrijwillige medewerkers (peildatum:31-12-2016) staan garant voor de organisatie en uitvoering van tal van welzijnsdiensten t.b.v. een brede doelgroep in de gemeente Epe.  Bij uitstek is de SWO/E al vele jaren bij de organisatie in Epe, die graag in samenwerking met burgers, vrijwilligers, stichtingen en/of verenigingen invulling aan deze welzijnsdiensten wil geven.

Daar zijn wij niet alleen dankbaar voor, maar ook buitengewoon trots op. En dat mag iedereen weten! Bent u nieuwsgierig geworden naar de werkzaamheden over het afgelopen jaar dan kunt u ons activiteitenverslag inzien door hier te klikken.

Wij zijn ontzettend trots op niet alleen de professionele medewerkers, maar in het bijzonder ook op al die vrijwilligers, die – zonder enig direct belang – zich ook dit verslagjaar weer enthousiast en deskundig hebben ingezet voor de uitvoering van onze welzijnsdiensten in de gemeente Epe. Het is er de SWO/E dus veel aangelegen om deze belangrijke vrijwillige inzet ook voor de toekomst te behouden en deze op een goede wijze te borgen in de nieuwe welzijnsorganisatie Koppel - SWOE, die ontstaat na de aangekondigde fusie met de Stichting Koppel. Het is u niet onbekend dat beide welzijnsorganisaties aankoersen op de voltooiing van hun fusie op 1 januari 2018.
Dat wij nu als ook in het afgelopen verslagjaar druk met deze voorgenomen fusie bezig zijn geweest, mag u duidelijk zijn. Wij houden u graag van de voortgang in deze op de hoogte.

Vanzelfsprekend zijn wij ook altijd benieuwd naar uw reacties op ons activiteitenverslag, welke u kunt richten aan info@swoepe.nl