Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

- Coördinator voor Geheugensteunpunt

- Vrijwilliger; Promotie medewerker (m/v) Repair Café


........................................
Coördinator voor Geheugensteunpunt;

Het Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe heeft Geheugensteunpunten in de gemeenten Apeldoorn, Epe, Brummen en Hattem. Het Geheugensteunpunt in Epe is gevestigd in Het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25.

Door het vertrek van de huidige coördinator is het Geheugensteunpunt Epe per direct op zoek naar een enthousiaste:

Coördinator voor 14-16uur per week

Doelstelling van “Het Geheugensteunpunt”

Een toegankelijke voorziening, waar mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers terecht kunnen voor informatie, advies, contact, ontmoeting, activiteiten en begeleiding / ondersteuning (casemanagers dementie). Verder legt het Geheugensteunpunt verbinding met organisaties die inhoudelijk betrokken zijn bij mensen met geheugenproblemen of (beginnende) dementie in de gemeente Epe.

Plaats in de organisatie
Het Netwerk Dementie Oost-Veluwe is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de regio.

Voor meer informatie over het netwerk Dementie / Geriatrie Oost-Veluwe of het Geheugensteunpunt zie: www.netwerkdementie.nl
en www.hetgeheugensteunpunt.nl

De coördinator is in dienst bij WZU Veluwe, die de werkgeversrol vervuld, en wordt van daaruit gedetacheerd bij het Geheugensteunpunt Epe.

Taken en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen

·        Coördineren van de dagelijkse gang van zaken van het Geheugensteunpunt;

·        Opzetten en uitvoeren activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers;

·        Mensen met de diagnose dementie, die aangemeld zijn voor het casemanagement, registreren en monitoren;

·        Organiseren van bijeenkomsten en geven van informatie;

·        Verbinding leggen naar bestaande activiteiten binnen de gemeente Epe;

·        Werving vrijwilligers;

·        Samenwerken met professionals en vrijwilligersorganisaties;

·        Informatieverspreiding, o.a. maandprogramma (verslagen, nieuwsbrief);

·        Interne en externe PR en communicatie;

·        Bijhouden en input leveren voor/aan de website “Het Geheugensteunpunt”;

·        Samenwerking met de Geheugensteunpunten in Apeldoorn, Brummen en Hattem;

·        Registratie, financiën en input leveren voor de subsidieaanvraag.

Defunctie vraagt:

  • Relevante opleiding op HBO-niveau;
  • Kennis van en affiniteit met dementie en geriatrie; ervaring met deze doelgroepen is een pre;
  • Goed analytisch vermogen;
  • Innovatief kunnen werken;
  • Uitstekende contactuele vaardigheden en gesprekstechnieken;
  • Goede kennis van de sociale kaart van de gemeente Epe e.o.;
  • Doorzettingsvermogen en creativiteit;
  • Om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen;
  • Het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van het Geheugensteunpunt;
  • Ervaring met het leiden van gespreks- of ondersteuninggroepen.

 Salariëringen dienstverband

Defunctie is ingedeeld FWG 45 (CAO VVT). De inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Het aangeboden dienstverband is in eerste instantie voor bepaalde tijd.

Sollicitatie en informatie
Voor informatie kun je op maandag- en dinsdagmiddagen van 16.00 tot 17.00 uur contact opnemen met Minie Walma, netwerkcoördinator Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe, tel.nr. 0641605090.

Sollicitaties kun je tot 1 oktober2017 sturen naar: secretariaat@netwerkdementie.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 10 oktober in het Kulturhus aan de Stationsstraat 25 8161CP Epe.

Indien je in week 40 geen reactie hebt ontvangen, dan behoor je helaas niet tot de geselecteerde kandidaten. Wij bedanken je dan via deze weg voor je reactie en wensen je veel succes bij verdere sollicitaties.

U kunt deze vacature opslaan en afdrukken door Hier te klikken


........................................
Vrijwilliger; Promotie medewerker (m/v) Repair Café

Het Repair Café is sinds augustus 2013 operationeel in de gemeente Epe. Mede dankzij de goede promotie is dit landelijke initiatief ook in Epe een succesvolle activiteit geworden en niet meer uit Epe weg te denken. Het Repair Café is met zijn ontmoetingsfunctie ook meer dan een maandelijkse reparatiewerkplaats.

Omdat onze huidige pr-medewerker heeft besloten zich met andere taken binnen de SWO/E organisatie bezig te houden, is het Repair Cafe dringend op zoek naar een enthousiaste opvolger, die als vrijwilliger onze gelederen komt versterken. Het Repair Café beschikt al over een eigen huisstijl en er zijn al veel bruikbare templates t.b.v. de promotie aanwezig.

Wij zoeken een deskundige en bovenal enthousiaste vrijwilliger, die zich zowel mondeling als schriftelijk goed kan uiten. Vanzelfsprekend moet hij/zij ook de doelstelling van het Repair Café onderschrijven en zo mogelijk ook een bijdrage kunnen leveren aan de verdere beleidsontwikkeling van het Repair Café in Epe.

Taken:
• Opstellen en versturen van persberichten
• Bedenken en uitvoeren van grafische werkzaamheden zoals flyers en posters
• Schrijven van een incidentele nieuwsbrief (verzamelen kopij, redigeren tekst etc.)
• Geven van voorlichting (op verzoek)
• Middels deelname aan de werkgroep ook meedenken in de beleidsontwikkeling
• Verzorgen van de verslaglegging van de werkgroepvergadering

Informatie/aanmelden:
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via repaircafeepe@gmail.com of via info@swoepe.nl

Wilt u eerst meer info over deze vrijwilligersfunctie dan kunt u contact opnemen met:
René Wilmsen coördinator Repair Café telefoon 0578 - 617603 of SWO/E telefoon 0578 - 620988.

........................................