De Stichting Vrienden van de SWO/E is in 1995 opgericht om de uitvoering van de welzijnsdiensten van de SWO/E financieel mede mogelijk te maken.De SWO/E is al meer dan 40 jaar actief met de uitvoering van welzijnsdiensten t.b.v. senioren, mantelzorgers van alle leeftijden en nu ook t.b.v. alle (kwetsbare) wijkbewoners. De SWO/E heeft al een zeer lange staat van dienst en is met al haar welzijnsdiensten, uitgevoerd door een kleine professionele staf en tal van vrijwilligers, niet meer weg te denken uit Epe.

Door de economische recessie en de terugtredende overheid krijgt de SWO/E steeds meer te maken met bezuinigingen. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van de welzijnsdiensten, die het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.


De overheid benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en vindt dat zij zelf de kosten moeten betalen voor deelname aan de welzijnsdiensten. Wij vinden dat mensen met een kleine beurs daarvan niet de dupe mogen worden en vinden dat het ook voor hen financieel mogelijk moet blijven deel te nemen aan onze welzijnsdiensten. In principe betalen alle deelnemers een bijdrage in de kosten en wordt de SWO/E financieel door de gemeente gesteund. Helaas komt het ook voor dat niet alle kosten van de welzijnsdiensten van de SWO/E zijn gedekt en moeten de Vrienden van de SWO/E financiële ondersteuning bieden.

Met uw hulp kunnen wij de SWO/E ondersteunen, is de belangeloze inzet van de vele vrijwilligers niet tevergeefs en geven we hen een steuntje in de rug. Draagt u het werk van de SWO/E een warm hart toe, dan kunt ook u een rol van betekenis krijgen door een donatie te doen en / of u aan te melden als ‘Vriend van de SWO/E’. Wij heten u graag van harte welkom.


U bent al vriend voor € 10,00 per jaar; uiteraard mag u ook een hogere bijdrage geven. U kunt ons machtigen voor inning van uw bijdrage of u kunt uw bijdrage zelf overmaken op bankrekening NL98 RABO 0364 4043 02 t.n.v. Stichting Vrienden van de Stichting Welzijn Ouderen Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP te Epe onder vermelding van vriend van de SWO/E. De Stichting Vrienden van de SWO/E is ANBI gecertificeerd; derhalve kunt u uw bijdrage aan ons als gift opvoeren bij uw belastingaangifte.

Wilt u meer informatie over de stichting Vrienden van de SWO/E of ‘Vriend van de SWO/E’ worden? Klik dan hier om contact met ons op te nemen. Wij sturen u de informatie en het aanvraagformulier zo spoedig mogelijk toe.