Nieuwe en krachtige welzijnsorganisatie Koppel-SWO/E


SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe organiseert al vele jaren welzijnsdiensten (activiteiten en voorzieningen) voor een brede doelgroep. De SWO/E (voorheen Stichting Welzijn Ouderen Epe) richt zich met haar diensten op een bredere doelgroep, dan alleen ouderen en presenteert zich tegenwoordig als SWO/E (gericht op) Welzijn & Ondersteuning (in) Epe.

Contact- en adresgegevens centraal kantoor:

SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe
Steunpunt Ouderen / Steunpunt Mantelzorg

Bezoekadres: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe
Postadres: Postbus 282, 8160 AG Epe

Telefoon: 0578 – 620988
Email: info@swoepe.nl / stp.mantelzorg@swoepe.nl

Daarnaast is de SWO/E ook via de onderstaande dorps-/wijksteunpunten bereikbaar:

Wijksteunpunt Bloemfontein
De Wetstraat 12
8172 CL Vaassen
Telefoon: 0578-617118

Wijksteunpunt Burgerenk
Klimtuin 46
8162 ZV Epe

Dorpssteunpunt Kulturhus Oene
Dorpsstraat 14-16
8167 NL Oene

Dorpssteunpunt De Hezebrink
Ds. van Rhijnstraat 69
8166 AL Emst

Voor meer informatie over de wijksteunpunt zie het aparte hoofdstuk op onze website.

De SWO/E werkt met tal van organisaties samen en weet zich naast een kleine professionele staf gesteund door vele vrijwilligers, die dagelijks uitvoering geven aan een groot aantal uiteenlopende welzijnsdiensten. De SWO/E sluit met haar werkzaamheden goed aan op de gemeentelijke sociale agenda.


Hieronder treft u een overzicht aan van onze welzijnsdiensten:

Wijksteunpunten
SWO/E ontwikkelt wijksteunpunten in de gemeente Epe in relatie tot WMO Dagbesteding. Een wijksteunpunt is een plek waar buurtbewoners, van alle leeftijden, elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen aan verschillende activiteiten. Wilt u hier meer over weten, kijkt u dan eens hier...

Formulierenteam
Alle inwoners van de gemeente Epe (ongeacht hun leeftijd) kunnen gebruik maken van de diensten van het Formulierenteam. Een groep deskundige vrijwilligers helpt mensen bij het invullen van formulieren, het ordenen van de thuisadministratie en/of het nagaan of er recht is op (aanvullende) inkomensvoorzieningen. Meer info kunt u hier vinden...

Repair Cafés Gemeente Epe
In samenwerking met de Vrijwillige Hulpdiensten Epe & Vaassen is de SWO/E halverwege 2013 gestart met de organisatie van een zgn. Repair Café. Op dit maandelijks terugkerende evenement in de gemeente Epe worden kosteloos allerlei reparaties gedaan. Daarbij gaat het om kleding, meubels, elektrische apparaten, speelgoed en meer. Heeft u iets te repareren of wilt u andere mensen ontmoeten in een gezellige sfeer…  Lees hier meer...

Klussendienst
Ouderen en gehandicapten kunnen een beroep doen op dit gezamenlijke project van de Vrijwillige Hulpdiensten Epe & Vaassen en de SWO/E. Vrijwilligers verrichten – tegen een onkostenvergoeding - kleine klusjes in en om huis bij hen, die financieel niet in staat zijn om hiervoor een professionele bedrijf in te huren. Meer info kunt u hier & hier vinden...


Steunpunt Ouderen:

Cliëntondersteuning
De SWO/E biedt cliëntondersteuning aan senioren en heeft met de Ouderenadviseur een belangrijke cliëntondersteuner in dienst. Senioren kunnen een beroep doen op deze specialist die mensen kan helpen bij het zoeken en vinden van oplossingen bij problemen van uiteenlopende aard. Meer weten? Lees hier verder...

Preventief Huisbezoek 75+
Tijdens een huisbezoek krijgen 75-plussers informatie en advies over de mogelijkheden m.b.t. hulp- en dienstverlening. Tevens hebben de bezoeken een signalerende functie. Voor meer informatie over dit project kunt u hier kijken...

Activiteiten en cursussen voor ouderen
Steeds meer mensen krijgen de beschikking over veel vrije tijd. Na een lange periode van vaak veel en hard werken breekt de pensionering of de VUT aan. Er komt meer tijd voor hobby's, ontspanning, cursussen, sport & vrijwilligerswerk. Zin om wat te doen, kijk hier voor meer informatie...

Dagjes uit voor 50+
Al enige jaren worden er met succes, uiteenlopende activiteiten georganiseerd, die gericht zijn op beweging, cultuur, kunstzinnige vorming, ontspanning en ontmoeting. Heeft u zin in een leuk & gezellig uitstapje, kijk dan eens hier voor meer informatie...


Steunpunt Mantelzorg:

Cliëntondersteuning
De SWO/E biedt cliëntondersteuning aan mantelzorgers van alle leeftijden en heeft met de Consulent Mantelzorg een belangrijke cliëntondersteuner in dienst. Mantelzorgers kunnen een beroep doen op deze specialist die mensen kan helpen bij het zoeken en vinden van oplossingen bij problemen van uiteenlopende aard. Meer informatie over deze en andere functies van het steunpunt kunt u hier vinden...

Mantelzorgactiviteiten
Als mantelzorger zit je soms in een moeilijke situatie en is het belangrijk om deze ervaring met andere mantelzorgers te kunnen delen en/of te bespreken. Om dit mogelijk te maken organiseert de SWO/E ook bijeenkomsten, waar mantelzorgers met elkaar in gesprek gaan en/of iets leuks met elkaar ondernemen. Wilt u ook eens meedoen, kijk dan hier voor meer informatie...Indien u meer wilt weten over de SWO/E kunt u kiezen uit deze opties:
SWO/E  |  Vacatures  |  Vrijwilligers  |  Nieuws  |  Website  |  Foto’s  |  Links  |  Contact

3