Het Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe heeft Geheugensteunpunten in de gemeenten Apeldoorn, Epe, Brummen en Hattem. Het Geheugensteunpunt in Epe is gevestigd in Het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25.

Door het vertrek van de huidige coördinator is het Geheugensteunpunt Epe per direct op zoek naar een enthousiaste:

Coördinator voor 14-16uur per week

Doelstelling van “Het Geheugensteunpunt”

Een toegankelijke voorziening, waar mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers terecht kunnen voor informatie, advies, contact, ontmoeting, activiteiten en begeleiding / ondersteuning (casemanagers dementie). Verder legt het Geheugensteunpunt verbinding met organisaties die inhoudelijk betrokken zijn bij mensen met geheugenproblemen of (beginnende) dementie in de gemeente Epe.

Plaats in de organisatie
Het Netwerk Dementie Oost-Veluwe is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de regio.

Voor meer informatie over het netwerk Dementie / Geriatrie Oost-Veluwe of het Geheugensteunpunt zie: www.netwerkdementie.nl
en www.hetgeheugensteunpunt.nl

De coördinator is in dienst bij WZU Veluwe, die de werkgeversrol vervuld, en wordt van daaruit gedetacheerd bij het Geheugensteunpunt Epe.

Taken en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen

·        Coördineren van de dagelijkse gang van zaken van het Geheugensteunpunt;

·        Opzetten en uitvoeren activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers;

·        Mensen met de diagnose dementie, die aangemeld zijn voor het casemanagement, registreren en monitoren;

·        Organiseren van bijeenkomsten en geven van informatie;

·        Verbinding leggen naar bestaande activiteiten binnen de gemeente Epe;

·        Werving vrijwilligers;

·        Samenwerken met professionals en vrijwilligersorganisaties;

·        Informatieverspreiding, o.a. maandprogramma (verslagen, nieuwsbrief);

·        Interne en externe PR en communicatie;

·        Bijhouden en input leveren voor/aan de website “Het Geheugensteunpunt”;

·        Samenwerking met de Geheugensteunpunten in Apeldoorn, Brummen en Hattem;

·        Registratie, financiën en input leveren voor de subsidieaanvraag.

Defunctie vraagt:

  • Relevante opleiding op HBO-niveau;
  • Kennis van en affiniteit met dementie en geriatrie; ervaring met deze doelgroepen is een pre;
  • Goed analytisch vermogen;
  • Innovatief kunnen werken;
  • Uitstekende contactuele vaardigheden en gesprekstechnieken;
  • Goede kennis van de sociale kaart van de gemeente Epe e.o.;
  • Doorzettingsvermogen en creativiteit;
  • Om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen;
  • Het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van het Geheugensteunpunt;
  • Ervaring met het leiden van gespreks- of ondersteuninggroepen.

 Salariëringen dienstverband

Defunctie is ingedeeld FWG 45 (CAO VVT). De inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Het aangeboden dienstverband is in eerste instantie voor bepaalde tijd.

Sollicitatie en informatie
Voor informatie kun je op maandag- en dinsdagmiddagen van 16.00 tot 17.00 uur contact opnemen met Minie Walma, netwerkcoördinator Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe, tel.nr. 0641605090.

Sollicitaties kun je tot 1 oktober2017 sturen naar: secretariaat@netwerkdementie.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 10 oktober in het Kulturhus aan de Stationsstraat 25 8161CP Epe.

Indien je in week 40 geen reactie hebt ontvangen, dan behoor je helaas niet tot de geselecteerde kandidaten. Wij bedanken je dan via deze weg voor je reactie en wensen je veel succes bij verdere sollicitaties.

U kunt deze vacature opslaan en afdrukken door Hier te klikken

Geplaatst op: vrijdag 15 september 2017, 10:12