Op deze pagina vindt u informatie over de ontwikkelingen rondom het dorpssteunpunt de Hezebrink in Emst. Heeft u ideeën of wilt u meewerken aan de ontwikkeling van een dorpssteunpunt in Emst? U bent welkom!Een wijksteunpunt is een centrale ontmoetingsplek bij u in de wijk waar u, als buurtbewoner,  terecht kan voor contact en ontmoeting, informatie en advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Emsterbelang, Dorspscentrum de Hezebrink, Koppel en SWO/E realiseren gezamenlijk het wijksteunpunt.

Klankbordgroep dorpssteunpunt Emst
In september 2015 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden in het dorpshuis De Hezebrink omtrent het opzetten van een dorpssteunpunt in Emst. Tijdens deze bijeenkomst, waar veel vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties uit Emst aanwezig waren, is een klankbordgroep samengesteld. Deze klankbordgroep gaat, onder leiding van de coördinator wijksteunpunten, Linda Seinstra en de directeur van SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe, Sjaak Bijl, aan de slag met het ontwikkelen van het dorpssteunpunt.

In de klankbordgroep nemen de volgende personen zitting:


Jan Wouter van der Straaten - ANBO
Jan Schouten - Ebbenhuis
Dorothee Gorter - Emster Belang
Coby de Wilde - Hezebrink
Bart Tijssen - Hervormde Gemeente
Hanneke Luesink - Koppel
Linda Seinstra - SWO/E
Sjaak Bijl - SWO/E

Enquête
In week 46 en 47 ontvingen alle inwoners van Emst een enquêteformulier met de vraag naar hun meningen en wensen inzake hun woonomgeving en bijbehorende voorzieningen. Tot 15 december mogen inwoners van Emst het enquêteformulier inleveren.  De enquêteformulieren kunnen worden ingeleverd bij Tellegen benzinestation, De Hezebrink, De Spar van Loo en kerkelijk centrum De Hoeksteen. In de tweede helft van december zullen de enquêteformulieren worden verwerkt.

Op 27 januari 2016 komt de klankbordgroep dorpssteunpunt Emst weer bij elkaar en zullen met elkaar bespreken hoe de uitkomsten van de enquête gepresenteerd zullen worden aan de inwoners van Emst. In februari 2016 zal een bijeenkomst worden gehouden voor alle inwoners van Emst waarin de uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd en ook medewerking gevraagd zal worden voor de verdere uitvoering van stappen om het dorpssteunpunt verder vorm te geven.

SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe
Bezoekadres: Stationsstraat 25, 8161 CP Epe
Postadres: Postbus 282, 8160 AG Epe
Telefoon: 0578 – 620988 (08.30 – 12.30 uur)
Website: www.swo-epe.nl
Facebook: www.facebook.com/swoepe

Dorpshuis de Hezebrink
Bezoekadres: Ds. van Rhijnstraat 69, 8166 AL Emst
Telefoon: 0578-722888
Website: www.hezebrink.nl

........................................

ACTIVITEITENOVERZICHT:

Binnenkort:

Kijk op Agenda voor activiteiten die binnenkort zullen plaatsvinden Klik Hier

Terugblik:

Kaarten op 13 maart 2018 in de Hezebrink te Emst
Tijdens de koffie-inloop van 9 maart 2018 bingo in de Hezebrink te Emst
Kerstversiering maken in de Hezebrink te Emst
De beste buren van Emst
High Tea in De Hezebrink op 20 juli
Sjoelen tijdens de koffie inloop van 15 juli
Verslag Dorpslunch in de Hezebrink Emst


Ontspanning en Ontmoeting:

Koffie inloop     vrijdag om de week van 14.30 tot 16.00 uur

22 september Bloemschikken

6 oktober voorlichting van hetgeheugensteunpunt

20 oktober  Vragenspel

 3 november Puzzelen met Freek Bonhof

 17  november Voorlichting Openbaar Vervoer

 1 december Cakejes versieren

 15 december Kerststukjes maken

Spreekuren:

Computerspreekuur op de tweede dinsdag van de maand van14.30 tot 16.00 uur.

Sport en Spel

Kaarten                               iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur

Koersbal              woensdag( in de oneven weken) van 14.00 tot 16.00 uur

Netbal                  iedere dinsdag van 14.00 tot 15.45 uur

Wandeling door het Vossenbroek          donderdag21 september van 9.30 tot 11.00 uur

 

Heeft u een idee voor een leuke activiteit? Neem dan contact met ons op.